Devasandra ward VC report dt 30.1.13

Date: ಬುಧವಾರ, January 30, 2013 - 10:30am Venue: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೇವಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್‍ನ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಜವಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು

Devasandra ward VC report dt 30.1.132019-10-30T11:41:38+00:00

Public hearing on pds – 22.11.12

Date: Monday, November 12, 2012 - 3:00pm Venue: Jain University,J.C Road ದಿನಾಂಕ 22.11.2012 ಮತ್ತು 23.11.2012ರಂದು “ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ”

Public hearing on pds – 22.11.122019-10-30T11:59:20+00:00